Cissy Wallin
Sångerska.
Skivinspelningar
Columbia
Bränningar / Rünos dansork. (Insp. 27.02.1935) / DS 890 / *
I en wienervals / Rünos dansork. (Insp. 27.02.1935) / DS 890 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga