Chris Lennart
Sångare. Pseudonym för?
Skivinspelningar
Karusell
Den stängda dörren (The Green door) / Simon Brehms ork. (Insp. 02.1957) / K 194 /
Min blåaste blues (Singing the blues) / Simon Brehms ork. (Insp. 02.1957) / K 194 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga