Christer Brandelius
Sångare. Äldste son till Harry Brandelius och Ingalill Rossvald.
Skivinspelningar
H.M.V.
Familjekväll, del 1, Tjing - hela familjen / I. Rossvald - Harry, Christer & Harriet Brandelius / Th. Sjögrens ork. (Insp. 14.10.1952) / X 7843 / 
Familjekväll, del 2, Barnen Brandelius sjunger / I. Rossvald - Harry, Christer & Harriet Brandelius / Th. Sjögrens ork. (Insp. 14.10.1952) / X 7843 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga