Charles G. Widden

Komiker, sångare (baryton). Svensk-amerikan huvudsakligen verksam i östra USA. Han var född i Närke men kom som ung med sina föräldrar till Worcester, Massachusetts i USA och debuterade som bondkomiker på 1910-talet. Mellan 1913 och 1924 gjorde han sedan mer än 100 inspelningar för Columbia, Edison och Victor. Hans reportoar bestod av sånger, dikter, historier (pasacher) och monologer till allra största delen på svenska. Gjorde sin sista skivinspelning 1924.
Litt: Svensk-amerikanska bondkomiker (Ulf Beijbom, Svenska Emigrant Institutet, Växjö, 1973)
Länk: Charles G. Widden på Engelskspråkiga Wikipedia

Skivinspelningar

Blue Amberol (USA)
Sockerdricka  (Ur "Spasmiga Wahlund") / Ork. (Insp. N.Y. 21.11.1914) / 9443 /
Våran bal (Everybody's doin' it) / Ork. (Insp. N.Y. 21.11.1914) / 9440, 9444 /
Å så rulla vi på kuttingen igen / Ork. (Insp. N.Y. 21.11.1914) / 9443 /

Columbia (USA)
Brudvalsen / Dragspel / E 2443 / *
Clara / Ork. / E 2612 /
Comme et faut. / E 1422 / 
Fleckeras vals / Eric Berg / Dragspel / E 2442 / *
Gå på dompen / E 3427 /
Jäntblig / Ork. / E 2442 / *
Kom Adolfina / Dragspel / E 2613 / *
Kostervalsen / Ork. / E 2130 / *
Kvinnsvisan / E 3427 /
Kärlek och geografi / Ork. / E 2512 /
Lilla kärestan min / Orch. / E 3598 / *
Lyckliga Jim / E 1421 /
Man och öfverman / Orch. / E 3598 / * 
Pansarbåtsvisan / Ork. / E 2130 / *
Peterson om baseball / Talskiva / 26008-F / * 
Putte, du är min ögonsten / Orch. / E 2611 / *
Skåningen i Amerika / Talskiva / 26008-F / *
Släkten ä värst / Talskiva / E 2443 / *
Sockerdricka / E 1422 / 
Styrmansvalsen / Dragspel / E 2613 / *
Tänk om Sankte Per det visste / Orch. / E 2611 / *
Å' så' rulla vi på kuttingen igen / E 1421 /

Victor
Allmogevals / Orch. / 72979 / 
Beväringsvals / John Lager - Eric Olson, dragspel / 16.06.1916 / 69131 / *
Bobby / Orch. / 69475 / 
Bohuslänska sjömansvalsen / Orch. / 17.03.1916 / (Mx B-17325) 
Bondvalsen / John Lager - Eric Olson, dragspel / 16.06.1916 / (Mx B-17873) 
Bärgslagstroll / Talskiva / 73000 / 
Diktarelott / Talskiva / 72906 / 
En Drängvisa / Orch. / 17.03.1916 / (mx-B-17327)
Ett un'li't folk / Talskiva / 72906A / 
Fallera / Piano / 72661 /
Finska valsen / Piano / 72661 /
Fiskar-vals från Bohuslän / Orch. / 17.03.1916 / 69077 /
Genom sotat glas / Orch. / 72979 /
Höganäs-Johan / Talskiva / 72511 / 
I det soliga blå = On the sunny blue sea / Orch. (Insp. N.Y. 20.06.1918) / 72918 / 
Kalle mä klavere / Orchestra / 72140 / *
Koster valsen / Orch. / 17.03.1916 / (mx B-17324) 
Kvinnsvisan / Orch. / 69077 /
Kärestan min / John Lager - Eric Olson, dragspel / 16.06.1916 / 69131 /
Kössvalsen / John Lager - Eric Olson, dragspel / 16.06.1916 / 69017 
Luffarevalsen / Orch. / 73284 / 
Messommers vals / John Lager - Eric Olson, dragspel / 16.06.1916 / 69017 /
Mitt land, mitt hem och min mor / 77433 / 
Nicolina / Orch. / 73048 / 
Nya Kostervalsen / Ork. / 69379 / *
Olle ve quarnas Jernvägsresa / Talskiva / 69379 / *
Sjömansvisa / Orch. / 17.03.1916 / 67957 
Sjösjukan / Talskiva / 72511 / 
Släkta mi' / Talskiva / 73000 / 
Sockerdricka / Orch. / 17.03.1916 / (Mx B-17322) 
Stockholms-valsen / Orchestra / 72140 / *
Sven Svensson Sven / Charles G. Widden / Orch. / / Victor 73048A / 
Sven Svensson Sven / Orch. / 73048 / 
Sångvals / Charles G. Widden / Orch. / / Victor 69475A / 
Sångvals / Orch. / 69475 / 
Tandvärk / Orch. / 17.03.1916 / 67957 / 
Tre trallande jäntor / Charles G. Widden / Orch. / / Victor 73284B / 
Tre trallande jäntor / Orch. / 73284 / 
Vi gå över daggstänkta berg = Across the dewy mountains / Orch. (Insp.N.Y. 23.04.1920) / 72918 / 

Edison
Bergslagstroll / Talskiva (Insp. N.Y. 21.11.1914 - utg. 09.1916) / 9439 / Enkelsidig
Bergslagstroll / Talskiva (Insp. N.Y. 21.11.1914 - utg. 09.1916) / 50223, 59004 / 
Sockerdricka (Ur "Spasmiga Wahlund") / Ork. (Insp. N.Y. 21.11.1914) / 59005 /
Sockerdricka (Ur:''Spasmiga Wahlund'') / Ork. (Insp. N.Y. 21.11.1914 - utg. 09.1916) / 9444 / Enkelsidig
Sockerdricka (Ur:''Spasmiga Wahlund'') / Ork. (Insp. N.Y. 21.11.1914 - utg. 09.1916) / 50223 / 
Våran bal (Everybody's doin' it) / Ork. (Insp. N.Y. 21.11.1914 - utg. 09.1916) / 9440 / Enkelsidig
Våran bal (Everybody's doin' it) / Ork. (Insp. N.Y. 21.11.1914 - utg. 09.1916) / 59005 / 
Våran bal (Everybody's doin' it) / Ork. (Insp. N.Y. 21.11.1914) / 50204 / Ej utg.
Å så rulla vi på kuttingen igen (Ur:''Spasmiga Wahlund'') / Ork. (Insp. N.Y. 21.11.1914) / 9443 / Enkelsidig
Å så rulla vi på kuttingen igen (Ur:''Spasmiga Wahlund'') / Ork. (Insp. N.Y. 21.11.1914 - utg. 09.1916) / 50204 / Ej utg.
Å så rulla vi på kuttingen igen (Ur:''Spasmiga Wahlund'') / Ork. (Insp. N.Y. 21.11.1914 - utg. 09.1916) / 59004 /

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga