Carl Ström (18.06.1888 - 1957)
Skådespelare. Född i Härnösand. Studerade teater för Lotten Seelig och Augusta Lindberg. Verksam bl.a. vid Lorensbergsteatern i Göteborg 1918 - 25, Oscarsteatern i Stockholm 1928 - 31 och vid Ekman-teatrarna. Gjorde också gästspel i Finland, Danmark och Norge samt medverkade i radio. Gjorde även ett drygt 100-tal filmroller under åren 1923 - 55. Från 1931 gift med Britta Widborg med vilken han hade två döttrar.
Skivinspelningar
Ultraphon
Vinterorgel, del 1&2 / Deklamation med beledsagande musik, Georg Enders, piano (Insp. 04.1931) / A 45161 /
Julia Djuplin / Deklamation med beledsagande musik, Georg Enders, piano (Insp. 04.1931) / A 45162 /
SÅng med positiv / Deklamation med beledsagande musik, Georg Enders, piano (Insp. 04.1931) / A 45162 /  

Filmer (Urval)
1924 Björn Mörk 
1924 Flickan från paradiset 
1925 För hemmet och flickan 
1935 Bränningar 
1936 33.333 
1936 Intermezzo 
1936 Johan Ulfstjerna 
1936 Klart till drabbning 
1938 Dollar 
1939 Kalle på Spången 
1940 ...som en tjuv om natten 
1942 Morgondagens melodi 
1942 Snapphanar 
1944 Vändkorset 
1946 Brita i Grosshandlarhuset 
1948 Eva 
1948 Folket i Simlångsdalen 
1949 Stora Hoparegränd och himmelriket 
1951 Sommarlek 
1953 All jordens fröjd 
1953 Vingslag i natten 
1954 Simon syndaren 
1955 Stampen 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga