Carl-Adam Nycop (24.07.1909 - 04.07.2006)

Tidningsman och författare. Av finländsk börd. Chefredaktör för tidningen Se 1938 - 1944. Var med och grundade Expressen 1944 och verkade där fram till 1962.

Böcker
I skottlinjen (Filmad 1942)

- Till första sidan -
© Svänga-Benga