Carl-Otto Mattson
Sångare m.m.
Skivinspelningar
Sonora
En gammal sliten fiol / Gösta Wallenius ork. (Insp. 02.07.1948) / 7397 /
Juan dansar tango / Gösta Wallenius ork. (Insp. 02.07.1948) / 7397 /

Musikaliska alster
Tommy min pojke ~ T&M
- Till första sidan -