Carlof-kvartetten
-
Skivinspelningar
H.M.V. 
Med lyckan i ditt sinn / Åke Jelvings ork. / X 8581 / *
Han kom från Laramie / Åke Jelvings ork. / X 8581 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga