Carl-Axel Heiknert (1924 - 81)

Skådespelare, regissör och teaterchef. Var från 1948 chef vid de svenska teatrarna i Åbo och Vasa samt Uppsala-Gävle stadsteater. Verkade vid Svenska teatern i Helsinfors 1968 - 73 och engagerades vid Dramaten 1979. Regisserade c:a 150 teateruppsättningar och gjorde på senare år några filmroller.


- Till första sidan -
© Svänga-Benga