Carl Gentzel (12.11.1871 - 27.11.1914)
Musikdirektör, sångare (tenor), kantor, dirigent. Född i Jönköping som son till en sadelmakare. Han tog studentexamen 1891 och kantorsexamen 1897 och var kantor i Sankt Matteus församling i Stockholm. När Stockholms Studentsångare bildades utsågs han till dirigent och verkade sedan som sådan fram till sin död. Han var far till Inga Gentzel och Ulla Castegren och äldre bror till Ludde Gentzel.
Skivinspelningar
Favorite
Anschofesken / Piano? (Insp. Belin 1906) / 87019 /
Det står inte i nå'n tidning(Ur nyårsrevyn "Kalle Munter" 1906) / (Insp. Berlin 1906) / 1-87010 /
Det var en lördags afton / Piano? (Insp. Berlin 1906) / 87011 /
Flickorna i Nerike / Piano? (Insp. Berlin 1906) / 87009 /
Fredmans 78:e epistel / (Insp. Berlin 1906) / 1-87012 /
Guds lof i naturen / Piano? (Insp. 12.1905) / 1-85063 /
Helan, halfran o tersen / Piano? (Insp. Berlin 1906) / 87010 /
I Finland der åto vi rofvor och gröt / Piano? (Insp. 12.1905) / 1-85035 / 
Lugn hvilar sjön / Piano? (Insp. 12.1905) / 1-85067 /
Portvaktens kuplett (Ur nyårsrevyn "Kalle Munter" 1906) / (Insp. Berlin 1906) / 1-87009 /
P-p-p pennknifven / Piano? (Insp. Belin 1906) / 87020 /
Sjömansvisa / Piano? (Insp. Berlin 1906) / 87015 /
Soldatgossen / Piano? (Insp. 12.1905) / 1-85034 /
Söderhamnsvisan / (Insp. Berlin 1906) / 1-87005 /
Ur "Kronans gubbar" / (Insp. Berlin 1906) / 1-87011 /
Visa ur Vermländningarne / (Insp. Berlin 1906) / 1-87007 /


- Till första sidan -
© Svänga-Benga