Calle Sjökvist
Sångare. Verksam i USA.
Skivinspelningar
Emerson
Automobil resan / Orch. (Insp. N.Y. 11.1919) / 18003 /
En sommarpolkett / Orch. (Insp. N.Y. 11.1919) / 18003 /
Min moder (Mother Machree) / Orch. (Insp. N.Y. 11.1919) / 18004/
Vikingens farväl / Orch. (Insp. N.Y. 11.1919) / 18004/
Sista visan / Orch. (Insp. N.Y. 11.1919) / 18005 /
Visa för förstugkvisten / Orch. (Insp. N.Y. 11.1919) / 18005 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga