Carl von Schewen (16.01.1871 - 31.03.1954)
En verklig person känd som Calle Schewen. Hade sommarställe på Håtö svansar utanför Spillersboda i Stockholms norra skärgård. Förekommer i Evert Taubes diktning (Calle Schewens vals) . Spelade sig själv i filmen "I Roslagens famn".
Filmer
I Roslagens famn (1945)

- Till första sidan -
© Svänga-Benga