Bröderna vits
Ett namn som Thor Modéen och Gösta Lycke använde då de uppträdde tillsammans.
Skivinspelningar
Polyphon
Egen härd, guld värd / Talskiva (Insp. 03.1930) / XS 46968 / *
Grönköpings radiocabaret / Svasse Bergquist / Talskiva (Insp. 1930) /
Jonsson på spritprov / Talskiva (Insp. 03.1930) / XS 46971 / *
Med glitter och stjärnor, del 1 & 2 / Bröderna Vits m.fl. / Polyphons Cabaret-ens. (Insp. 03.1930) / ZS 66500 / 12"
På Kungsgatan / Talskiva (Insp. 03.1930) / XS 46971 / *
Varning för hunden / Talskiva (Insp. 03.1930) / XS 46968 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga