Brita Hertzberg (19.10.1901 - 17.11.1976)

Operasångerska (sopran). Född i Norrköping. Började tidigt uppträda och tillhörde redan som 16-åring Ivar Kallings friluftsturné. Började senare studera sång i Stockholm och Berlin. Debuterade på Operan 1924 och gästspelade i de nordiska länderna samt i Riga och Prag. Framntädde även som konsertsångerska. Pensionerade sig 1954 och framträdde efter det som operettprimadonna och skådespel- erska. Utnämnd till hovsångerska 1940. Gift med Hadar Hellerstedt 1927 - 29 och från 1932 med Einar Beyron.

Skivinspelningar
H.M.V.
Ave Maria / Natanael Broman, piano, Charles Barkel, violin (Insp. 23.05.1928) / X 2745 / *
Betlehems stjärna / (Insp. 20.09.1923) / X 1865 /
Det är en ros utsprungen / (Insp. 20.09.1923) / X 1865 /
Konst och skönhet / Kungl. hovkapellet / HMV M 110 / 12" *
Känner du väl det land / Svensk ork. / X 2506 / *
Man kallar mig Mimi / Kungl. hovkapellet / HMV M 110 / 12" *
Solveigs sång / Svensk ork. / X 2506 / *
Sov, sov (Solvejgs vuggesang) / Orkester (Medl. ur Kungl. Hovkap.) (Insp. 22.05.1928) / X 2745 / *

Odeon
Gå din väg, jag levde lycklig, ur "Kavaljererna på Ekeby" / Irma Björck / Ork. / D 6030 / 12"
Moder, moder, förbarma dig, ur "Kavaljererna på Ekeby" / Irma Björck / Ork. / D 6030 / 12"
Silkessko over gyldene lest / D 4923 / 
Våren / D 4923 / 

Filmer
Flickorna i Gamla sta'n (1946)

- Till första sidan -
© Svänga-Benga