Brita Heiner
Sångerska.
Skivinspelningar
H.M.V.
Ack vore jag... (Londonderry air) / Stig Holms stråkens.(Insp. 28.01.1947) / X 7338 / *
Låt tonerna förklara (Lad tonerne fortælle) / Stig Holms stråkens.(Insp. 28.01.1947) / X 7338 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga