Börje Gradin

Sångare. Född och uppvuxen i Borås och arbetade på GM:s leveransavdelning i Stockholm.

Skivinspelningar
Cupol
My Buick, my love and I / GM ork. (D: Carl Bergström, insp. 05.1953) / Reklamskiva U.N.
Chevrolet-valsen / GM-orkestern (Insp. 04.1953) / 1008 / 
Chevroletvisan / GM ork. (D: Carl Bergström, insp. 05.1953) / Reklamskiva U.N.

- Till första sidan -
© Svänga-Benga