Bo Willners (1900 - 90)

Radioman som hörde till veteranerna på radion. Anställd vid Radiotjänst 1928 - 1965. Det var också han som 1928 organiserade Radiotjänst grammofonarkiv osh startade programmet "Grammofontimmen".


- Till första sidan -
© Svänga-Benga