Björn "Nalle" Halldén (02.08.1862 - 15.10.1935)

Musiker (piano) och kapellmästare. Född i Vimmerby som son till en handlare. Denne ivrade för att hans son skulle lära sig spela piano och orgel och sonen visade sig vara en klar musikbegåvning. När han sedan gick på läroverket i Linköping fick han ofta spela orgel på morgonbönerna. Debuterade på scen då han fick medverka i ett turnerande operettsällskap som blivit utan pianist. Han räddade sällskapets föreställning och direktionen, primadonnan Gerda Grönberg och operettkomikern Axel Ringvall öste beröm över den då artonårige Nalle.
Hans far ville dock att han skulle studera vid universitet och bli läkare och han skrevs in i Uppsala. Det blev dock lite si och så med studierna och under tiden i Uppsala gör han en längre resa i norra sverige för att uppteckna gamla visor och låtar. Senare slår han sig ihop med Albert Engström, för att nedteckna småländska visor och trallar och 1902 gav de ut vissamlingen "Öfwer ett halvtjog Wackra Smålands-visor och 1 Wals med Teckningar och Musik".
Sex år efter debutspelningen i Linköping var han redan välkänd kapellmästare och verkade som kapellmästare hos olika resande teatersällskap och vid Vasateatern 1889 - 95, Södra teatern 1895 - 1900 och därefter vid Albert Ranfts teatrar fram till 1907. Hade framgångar som underhållningsmusuker på 1910-talet i Stockholm och kom 1917 i kontakt med Ernst Rolf och dennes kabare på Fenix och förvandlade bondkomikern till charmör i frack. Han stödde också Karl Gerhard när denne debuterade som kuplettsångare på Fenix 1919. Han var också kapellmästare hor Ernst Rolf och Karl Gerhard i deras första revyer.
Nalle Halldén var gift tre gånger, första gången (1897) med den danska skådespelerskan Emma Jacobsen, andra gången 1905 - 15 med Märta Pettersson och tredje gången, från midsommar 1923, med Anita Wollter (S.S. Wilson) som han blivit bekant med redan 1911.

Litt.: Nalle Halldén - 50 år på sekelskiftets edstrader (STIM, Kaj Halldén) *


Musiklaiska alster
E' fin vise ~ T: Gustaf Fröding
Hipp och hopp ~ 
I Elksjö sta' på Ränneslätt ~T: Gustaf Fröding
I natt jag drömde blott om dig ~ T: S.S. Wilson - Nalle Halldén M: E. Kálmán
Styrmansvalsen ~ Uppt.

Vissamling:
Öfwer ett halvtjog wacka Smålandsvisor  och 1 wals med 
teckningar och musik av af Albert Engström och Nalle Halldén.

Filmer
1921 Körkarlen
1921 Blad ur Satans bok
1927 Hans engelska fru
1928 Svarte Rudolf
1932 En stulen vals- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga