Birger Carlsson (09.06.1885 - 29.12.1983)

Musiker (dragspel, såg) från Göteborg. Blev blind när han var fem år men använde blindnoter och spelade både ouvertyrer och andra klassiska verk. En tid spelade han på ett sju-radigt dragspel med åtta rader i basen. Deltog i dragspelstävlingar och ingick i Dragspelstrion Fredrik Tancred.

Skivinspelningar 
H.M.V.
Bidevind / Eric Tancred - Birger Carlsson (Insp. 03.1930) / AL 1097 /
Carina-mazurka / Erik Tancred - Birger Carlsson, dragspel  (Insp. 03.1930) / AL 1096 / *
Kvick i vändningarna / Erik Tancred - Birger Carlsson, dragspel  (Insp. 03.1930) / AL 1096 / *
Madeleine / Erik Tancred - Birger Carlsson, såg (Insp. 03.1930) / AL 1097 /

Musikaliska alster:
Brudvals
Hammersta-polka

- Till första sidan -
© Svänga-Benga