Billy Grossman (1898 - 1979)

Orkesterledare, musiker (trummor) och sångare. Född i England. Kom till Sverige i mitten av 1920-talet med Dick de Paws orkester. På 1930-talet bildade han en egen orkester där bl.a. Emil Iwring ingick. Emigrerade till USA 1940 och bosatte sig i Kaliforninen där han och hans svenska fru Greta Magnusson-Grossman (1906 - 99) drev en framgångsrik inredningsfirma.

Skivinspelningar
Cameo
La Cucharacha / Billy Grossman / Billy Grossmans ork. (Insp. 23.01.1935) / 370, 371 /

Tellus
La Cucharacha / Billy Grossman / Billy Grossmans ork. (Insp. 23.01.1935) / 1370, 1371  /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga