Berndt Stålhandske
Musiker (piano).
Skivinspelningar
H.M.V.
I vinternatt / Ragnar Sundquist - Sven Hylén (Insp. 11.05.1928) / AL 841 / 
Poranek / Ragnar Sundquist - Sven Hylén (Insp. 11.05.1928) / AL 841 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga