Bernadotte
Sveriges nuvarande kungasläkt som innehållit flera utövare av konst och musik

Prins Wilhelm Bernadotte, författare, filmare.
Prins Gustaf Bernadotte, sångarprinsen
Lennart Bernadotte, skådespelare regissör m.m.
Bertil Bernadotte, musiker.
Sigvard Bernadotte (07.06.1907 - 04.02.2002), designer
Prine Eugen Bernadotte (01.08.1865 - 17.08.1947), konstnär.

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga