Bertil Malmstedt
Skådespelare.

Filmer
1913 Ingeborg Holm
1920 Karin Ingmarsdotter

- Till första sidan -
© Svänga-Benga