Berta Hillberg (09.08.1886 - 09.08.1957)
Skådespelerska. Född Schantz i Stockholm. Från 1908 gift med Gösta Hillberg.
Filmer
1923 Johan Ulfstjerna

- Till första sidan -
© Svänga-Benga