Bertil Hellström
Orkesterledare.
Skivinspelningar
Junior
Fjäriln vingad syns på Haga / Bertil Hellströms pianokvartett / J 200 / 8"
Klarinettpolka / Bertil Hellströms spelmanskvartett / 09.1954 / J 100 / 8" *
Nu är det jul igen, potp. / Bertil Hellströms spelmanskvartett / J 1200 / 8"  
Skära, skära havre, potp. / Bertil Hellströms spelmanskvartett / J 1200 / 8" 
Stephaniegavotte / Bertil Hellströms spelmanskvartett / 09.1954 / J 100 / 8" *
Storm och böljor tystna re'n / Bertil Hellströms pianokvartett / J 200 / 8"

- Till första sidan -
© Svänga-Benga