Bengt Sundmark (27.03.1922 - 23.10.1986)
Skådespelare. Född i Stockholm.

Filmer i tidsordning
1946 Harald Handfaste
1948 Främmande hamn
1948 Hammarforsens brus
1948 Lars Hård
1948 En man gör sitt val
1950 Anderssonskans Kalle
1950 Mot gemensamt mål
1950 Rågens rike
1951 Fröken Julie
1952 69:an, sergeanten och jag
1952 En fästman i taget
1952 Han glömde henne aldrig
1952 Hon kom som en vind
1952 När syrenerna blomma
1952 Ubåt 39
1953 All jordens fröjd
1953 Flickan från Backafall
1953 Kvinnohuset
1953 Ursula - flickan i finnskogarna
1954 Café Lunchrasten
1954 Flottans glada gossar
1954 Gud Fader och tattaren
1954 Gula divisionen
1955 Finnskogens folk
1955 Kärlek på turné
1955 Resa i natten
1956 Främlingen från skyn
1956 Vi vill, vi kan, vi skall
1957 En drömmares vandring
1957 Prästen i Uddarbo
1957 Vägen genom Skå
1960 Domaren

Filmer i bokstavsordning
69:an, sergeanten och jag (1952)
All jordens fröjd (1953)
Anderssonskans Kalle (1950)
Café Lunchrasten (1954)
Domaren (1960)
En drömmares vandring (1957)
En fästman i taget (1952)
En man gör sitt val (1948)
Finnskogens folk (1955)
Flickan från Backafall (1953)
Flottans glada gossar (1954)
Främlingen från skyn (1956)
Främmande hamn (1948)
Fröken Julie (1951)
Gud Fader och tattaren (1954)
Gula divisionen (1954)
Hammarforsens brus (1948)
Han glömde henne aldrig (1952)
Harald Handfaste (1946)
Hon kom som en vind (1952)
Kvinnohuset (1953)
Kärlek på turné (1955)
Lars Hård (1948)
Mot gemensamt mål (1950)
När syrenerna blomma (1952)
Prästen i Uddarbo (1957)
Resa i natten (1955)
Rågens rike (1950)
Ubåt 39 (1952)
Ursula - flickan i finnskogarna (1953)
Vi vill, vi kan, vi skall (1956)
Vägen genom Skå (1957)

- Till första sidan -
© Svänga-Benga