Bellmankören

Stockholms typografiska förenings sångkör, Bellmanskören, bildades av Erik Åkerberg 1895 och som också var dess ledare fram till 1926. Vet dock inte hur länge kören existerade (eller om den finns ännu). Någon som vet?

 Skivinspelningar
 Sonora
 Heja Sverige / Sonoras paradork. (Insp. 18.11.1934) / 3027 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga