Barbro Åström
Sångerska från Domnarvet. Vann första pris i en Swingsångtävling anordnad av Orkesterjournalen 1940.
Skivinspelningar
Columbia
Bobinga (Ur filmen: "Lärarinna på vift") / Emil Iwrings ork. (Insp. 06.1941) / DS 1271 / 
Down Argentina way / Emil Ivrings ork. / DS 1253 / *
Down Argentina way / Emil Iwrings ork. / DS 1253 / *
Hut sut song, The / Sönstevolds ork. (Insp. 09.1941) / DS 1298 / 
Kärlekens A B C (Ur filmen: "Lärarinna på vift") / Emil Iwrings ork. (Insp. 06.1941) / DS 1271 / 
Ladies in love with you, The / Emil Iwrings ork. / DS 1249 / 
Make-believe island / Emil Ivrings ork. / DS 1253 / *
Make-believe island / Emil Iwrings ork. / DS 1253 / *
My song of love / Emil Iwrings ork. / DS 1249 / 
Our love affair / Emil Iwrings ork. / DS 1260 / 
Smarty pants / Sönstevolds ork. (Insp. 09.1941) / DS 1298 / 
Where was I? / Emil Iwrings ork. / DS 1260 / 

H.M.V.
Lady be good (Ur filmen "Lätt på foten") / Sune Lundvalls ork. (Insp. 27.04.1942) / X 6764 / 
Kindergarten conga, The (Ur filmen "Semester i Miami") / Sune Lundvalls ork. (Insp. 27.04.1942) / X 6765 / 
Sand in my shoes / Sune Lundvalls ork. (Insp. 27.10.1941) / X 6721 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga