Axel Sernquist (1854 - 1914)
Skådespelare.
Skivinspelningar
Berliner
En annan gång / Piano (Insp. 12.1899) / 82584 /
En kuggad väfvare / Talskiva (Insp. 12.1899) / 81131 /
Festvisa / Piano (Insp. 12.1899) / 82556 /
På förstukvisten / Piano (Insp. 12.1899) / 82557 / 
Svensk bondvisa / Piano (Insp. 12.1899) / 82555 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga