Axel Kvist
Sångare.
Skivinspelningar
Columbia
Blott för en sekund / Ork. (Insp. 11.1929) / 18499 /
Hade som duvan jag vingar / Ork. (Insp. 05.1930) / DS 550 / *
Han brister snart, min tråd / Ork. (Insp. 05.1930) / DS 550 / *
I rosornas stad / Ork. (Insp. 11.1929) / 18499 /
Släpp nu litet solsken in / Ork. (Insp. 05.1930) / DS 549 /
Stjärnor i kronan / Ork. (Insp. 05.1930) / DS 549 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga