Axel Frölén (30.07.1867 - 04.02.1942)

Bygdemålstalare och skriftställare känd som Brack-Jan. Född i Skå, Stockholms län. Arbetade som stationsskrivare i Sundbyberg. Fick dock sparken efter att ha skrivit en lokalrevy där flera av ortens dignitärer känt sig träffade av revyns lustigheter. Var sedan verksam som bygdemålstalare och skriftställare. Skrev bl.as. för Svenska Pressen i Helsingfors, Aftonbladet, Göteborgs-posten och Dagen. Han talade med Norbergs-dialekt och uppträdde regelbundet på Skansen 1898 - 1908 men var även verksam i Göteborg bl.a. som föreståndare för biografen Metropol på Södra Allégatan 6. I mars 1918 reste han till Finland med Svenska brigaden för att delta i finska inbördeskriget på den vita sidan. Han gav också ut två kombinerade memoar- och historieböcker "Brack-Jan berättar" .

Skivinspelningar
Gram. Company
Kommunalstämma i Grönköping / Talskiva / V*71046 / CRG *

H.M.V.
Kommunalstämma i Grönköping / Talskiva / AL 861 /

Zonophon
Kommunalstämma i Grönköping / Talskiva (Insp. 03.1908) / X 71046 / Enkelsidig *

- Tillbaka -
- Till bodkomiker -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga