Aurore Åström (1905 - ??)
Revyskådespelerska. Verkade på 1930-talet hos Björn Hodell och Oscar Winge och hade också framgångar i Köpenhamn.
Skivinspelningar
På kosterdäck / Fred Winters trio med dragspel (Insp. 02.05.1929) /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga