Åsa - Nisse i kronans kläder
Svensk talfilm (1959)
Övriga Åsa-Nisse filmer.

Manus: Per Lennart

Regi: Ragnar Frisk

Skådespelare: Ann-Marie Adamsson, Stellan Agerlo, Wiktor"Kulörten" Andersson, 
Beril Boo, Gus Dahlström, John Elfström, Carl-Axel Elfving, Mona Geijer-Falkner, 
Sven Holmberg, Lennart Lindberg, Karl-Gerhard Lundkvist, Gustaf Lövås, Artur Rolén, 
Georg Årlin, Brita Öberg, m.fl.

Musik: Sven Rüno

Foto: Harry Lindberg

Övrigt:


- Till första sidan -
© Svänga-Benga