Åsa - Nisse på jaktstigen
Svensk talfilm (1949)
Övriga Åsa-Nisse filmer.

Manus: Thedor Berthels, Lennart Palme efter Stig Cederholms berättelser.

Regi: Ragnar Frisk

Skådespelare: Josua Bengtsson, Greta Berthels, Bertil Boo, Helga Brofeldt, 
John Elfström, Siv Eriks, Emy Hagman, Arne Källerud, Gustaf Lövås, Willy Peters, 
Mary Rapp, Arthur Rolén, Lillie Wästfelt, m.fl.

Musik: Sven Rüno, Sångtexter: Fritz Gustaf
** När skogarna sjunga ~ T: Fritz-Gustaf M: Sven Rüno 
** Småland - mitt hemland ~ T: Fritz-Gustaf M: Otto Bodin
** Vid min cittra vill jag kvittra ~ 

Foto:  Frank Dahlin

Övrigt: Åsa-Nisse och Klabbarparn ger sej ut  för att tjuvjaga älg. Men naturligtvis 
åker de fast då de upptäcks av den nitiske landsfiskalen. De åker in för tinget och 
när de varit där träffar de ett par vackra flickor men lyckas undkomma Eulalia och 
Kristins vrede. 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga