Arvid Ödmann (18.10.1850 - 1914)

Operasångare (tenor). Född i Karlstad. Efter att ha gått sex klasser i elementärläroverket blev han 1871 elev vid operan i Stockholm och debuterade 1873 som Tamino i "Trollflöjten". Engagerad 1875 - 1887 vid Kungl. teatern, Stockholm, åren 1887 - 89 vid Kungl. teatern, Köpenhamn och 1889 - 1909 åter vid Kungl. teatern, Stockholm.

Litt: Arvid Ödmann (Alma Hård-Ödmann, 1915)

Skivinspelningar 
Beka
Aria [Var hälsad dygdens sköna boning] / Piano / S 374 /

Favorite
Aria [Så kall ni är om handen] ur "Boheme / Piano / 1-85103 /
Aria [Var hälsad dygdens sköna boning] / Piano / 1-85105 /
Chanson de l'adeieu / Piano / 85033 /
Echo loiatain ur op: "Eugen Onegin" / Piano / 2-85003 /
Elle ne croyait pas ur: "Mignon" / Piano / 2-85001 /
Mattinata / Piano / 85034 /
Rec. och Cavatina ur op: "Romeo och Julia" / Piano / 2-85005 /
Romance ur op: "Konung för en dag" / Piano / 2-85002 /
Serenad [e Venetienne] / Piano / 1-85104 /
Spirto gentil (Ur op: "La Traviata") / Piano / 2-85004 /
Tantis serenad / Piano / 1-85003 /
Tonernas helsning / Piano / 1-85106 /
Värmlandsvisa / 1-85012 /

Gram. Company
Blott en dröm / Piano (Insp. 02.1904) / 082004 /
Dryckesvisa: Slå i / Piano (Insp. 02.1904) / 82798 /
Serenad / Piano (Insp. 02.1904) / 82769 /
Siciliana / Piano (Insp. 02.1904) / 82786 /
Viola / Piano (Insp. 02.1904) / 82767 /

Harmonium
Var hälsad dygdens sköna boning / Piano (Insp. 12.1906 - utg. 1920) / H 931 /

Pathé
Aria [Ack som sänd] ur Martha" / Piano (Insp. 1903 - överföring från fonografcylinder) / 90204 /
Aria ur "Konung för en dag" / Piano (Insp. 1903 - överföring från fonografcylinder) / 90203 /
 Serenad [Ensam i vida världen] ut "Trubaduren" / Piano (Insp. - 1903 (överföring från fonografcylinder) / 90202 /
Viola / Piano (Insp. 1903 - överföring från fonografcylinder) / 90201 /

Victor
Serenad / Piano (Insp. 02.1904) / 67227B /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga