Arne Weise (28.02.1930 - )

Radio- och TV-man. Född i Malmö. Gick på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg och började på Radiotjänst i Göteborg 1952. Kom 1956 till Sveriges radio i Stockholm och gick 1963 över till TV. Ledde under 30-år julprogrammet i TV 1.
År 2002 gav Weise ut skivan "Minnen, drömmar och lite till" med tretton sånger som han skrivit själv. Weise har varit gift tre gånger och har de fem barnen Michael, Madeleine, Marie-Louise, Andreas och Anna.

Länk: Hermsida om Arne Weise


- Till första sidan -
© Svänga-Benga