Arne Pärsson (1906 - 82)

Textförfattare. Skrev lokalrevyer i Falkenberg och vann 1939 första pris i H.M.V:s vispristävlan med "Sista resan" (HMV X 6370). Skrev bl.a. flera visor åt Edvard Persson.


Musikaliska alster
En fattig tubadur ~ M: Alvar Kraft
Här kommer flottan (1943) ~ M: Lillebror Söderlundh
I Örkeljunga skyttepaviljong (1951) ~ Knut Edgardt
Sista resan (1939) ~ M: Gustaf Stjernquist
Va' i hondan ä' meningen me' de' ~ M: ??
- Till första sidan -