Anna Hellström-Oscàr (1875 - 1915)

Operasångerska (sopran). Född Thulin. Elev till bl.a. Signe Hebbe. Från 1892 engagerad vid Stora teatern i Göteborg därefter vid Vasateatern i Stockholm. Debuterade på Kungl. teatern 1895 och var engagerad där från 1896. Var också verksam som konsert-sångerska och företog flera turnéer i Sverige och även U.S.A. tillsammans med sin andre make Martin Oscár. Sjöng tidigt in grammofonskivor men sjöng också in flera stycken på fonografrullar. Gift två gånger, första gången Hellström och andra gången med operasångaren Martin Oscàr (1879 - 1921).

Skivinspelningar
Favorite
Miserere (Ur: "Trubaduren") / Anna Hellström - Torsten Lenhardtson [Lennartsson?] / 1-89022 /
Duett ur op. "Don Juan" / Anna Hellström - Martin Oscár / 1-89025 /

Gram. Company
Duett ur op. "Figaros bröllop" / Oscar Bergström / Ork. (Insp. 03.1903) / V*74031 / CRG *
Duett ur op. "Figaros bröllop" / John Forsell / Orkester / GCR Enkelsidig *
Duett ur op. "Trollflöjten" / Oscar Bergström / Ork. (Insp. 03.1903) / V*74048 / CRG *
Hur kan du grymma flicka (Ur op. "Figaros bröllop") / John Forsell / Ork. (Insp. 10.1905) / 84070 / CRG *
Madrigal (Ur op: "Romneo och Julia") / Henning Malm / GC 84013 GCR Enkelsidig /
Romans ur "Mignon" / GC 83112 / GCR Enkelsidig *
Ur "Barberaren i Sevilla" / John Forsell / Ork. / GC 84059 / CRG
Vexelsång ur Värmländingarne / Henning Malm / Piano (Insp.  03.1903) /  84122 / Enkelsidig 7" *

Lyrophon
Aria ur op. "Regementets dotter" / Piano (Insp. 1905) / 1659 / Enkelsidig *
Aria ur op. "Traviata" / Piano (Insp. 1905) / 1660 /
Aria ur op. "Troubadouren" / Piano (Insp. 1905) / 1662 /
Duett ur "Mignon" / Henning Malm / Piano (Insp. 1905) / 1661 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga