Anne-Marie Fröier (29.01.1925 - )

Sångerska, arrangör. Född och uppväxt i Göteborg. Började sjunga schlager och jazz i tonåren. Flyttade tidigt till Stockholm och utbildade sig i pianospel vid Kungliga Musikhögskolan. Medverkade också i revyer och har också arbetat som ackompanjatör på Cramérbaletten och på Kungliga Teatern i Stockholm. Hon var gift 1958 - 65 med konsertmästaren Gert Crafoord.

Litt: Artikel i Orkester Journalen 5/1941

Skivinspelningar
Columbia
En månskenspromenad / Emil Iwrings ens. (Insp. 28.10.1943) / DS 1447 /
How am I to know? / Emil Iwrings ens. (Insp. 14.02.1945) / DS 1540 / *
Vad vill du svara mej? / Emil Iwrings ens. (Insp. 28.10.1943) / DS 1447 /

H.M.V.
Då ska' de' va' swing / Swingork. (Insp. 25.08.1941) / X 6599 / 
Tummarna opp / Swingork. (Insp. 25.08.1941) / X 6599 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga