Anna Carlsten (10.01.1892 - 18.10.1971)
Skådespelerska. Född Peréus i Stockholm. Gift 1916 - 23 med Rune Carlsten.

Filmer
1918  Mästerkatten i stövlar
1923  Närkingarna
1924  Trollebokungen
1925  Ett köpmanshus i skärgården
1947  Tösen från Stormyrtorpet

- Till första sidan -
© Svänga-Benga