Anna Bergström-Simonsen (1853 - 1937?)
-
Skivinspelningar
Berliner
Ingen annan har jag kär / Hanna Malm? / Piano (Insp. 07.08.1899) / 84088 /
Re'n i hafvet / Hanna Malm? / Piano (Insp. 07.08.1899) / 84089 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga