Anita Hallgren
Sångerska (sopran).
Skivinspelningar
Homocord
Stadens löjtnant / Stråkkvart. (Insp. 12.1930) / 4-16108 / 
Maja hönstjuv / Stråkkvart. (Insp. 12.1930) / 4-16108 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga