Anders Fryxsell (1795 - 1881)

Anders FryxellHistoriker, skolman, kyrkoherde i Sunne. Ledamot av Svenska Akademien 1840. Han publicerade 1822 sångspelet Värmlandsflickan med visan Ack Värmeland du sköna. Som historiker var han framstående som källforskare. Sin främsta insats gjorde han med den väldiga serien Berättelser ur svenska historien. Till ungdomens tjenst (1 - 46, 1823 - 1879), vilken med sin livfulla personliga stil vann en enastående popularitet. Som pedagog förespråkade han en praktiskt inriktad skola för alla.


Sångspel
Värmlandsflickan (1822)
** Värmlandsvisan (Ack Värmeland...) ~ T: (v1) M: Trad.

- Till första sidan -
© Svänga-Benga