Allan Jerbo (1893 - 1983)

Lärare och vissångare. Var egentligen lärare och tjänstgjorde på Bräkne-Hoby folkhögskola fram till 1957. Spelade luta och turnerade flitigt i Sverige. Gjorde också en turne med en svensk kör till USA i slutat av 1930-talet. Gav ut vissamlingen "Pojkar två på vägen gå".

Skivinspelningar
Polyphon
Novellen / Piano (Insp. 10.04.1929) / XS 42810 / 
Du allena / Piano (Insp. 10.04.1929) / XS 42810 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga