Allan Eriksson (13.10.1911 - 1993)
Musiker (dragspel), orkesterledare kompositör. Född ibyn Greksåsar, Nora Bergslag, Västmanland.
Skivinspelningar
H.M.V.
Ankarvakt / Allan Erikssons kvint. / X 7552 / *
Cirkuspolka / Gösta Westerlund (Insp. 07.05.1951) / X 7715 / 
En leende dröm / Allan Erikssons kvint. (Insp. 07.09.1950) / X 7656 / 
Finska valsen / Allan Erikssons kvint. (Insp. 20.05.1948) / X 7214 (DK) / 
Finska valsen / Allan Erikssons kvint. (Insp. 20.05.1948) / X 7431 / 
Granebergar'n / Allan Erikssons kvint. (Insp. 14.10.1949) / X 7553 / 
Hälsingeblod / Gösta Westerlund (Insp. 07.05.1951) / X 7715 / 
I solgläntan / Allan Erikssons kvint. (Insp. 07.09.1950) / X 7657 / 
Kostervalsen / Allan Erikssons kvint. (Insp. 20.05.1948) / X 7214 (DK) / 
Kostervalsen / Allan Erikssons kvintett (Insp. 20.05.1948) / X 7430 / *
Lill-Karin / Gösta Westerlund - Allan Eriksson, dragspel (Insp. 07.05.1951) / X 7714 /
På höganloft / Allan Erikssons kvint. (Insp. 20.05.1948) / X 7431 / 
Skansenidyll / Gösta Westerlund - Allan Eriksson, dragspel (Insp. 07.05.1951) / X 7714 /
Waldemarhambo / Allan Erikssons kvint. (Insp. 14.10.1949) / X 7553 / 
Vals på Ekbacken / Allan Erikssons kvint. (Insp. 07.09.1950) / X 7657 / 
Vasaschottis / Allan Erikssons kvint. (Insp. 07.09.1950) / X 7656 / 
Vid kvarnbäcken / Allan Erikssons kvintett (Insp. 20.05.1948) / X 7430 / *

Linden
Dance on the rocky isle / Allan Eriksson's orch. / 805 / 
My little girl / Allan Eriksson's orch. / 806 / 
Roll along / Allan Eriksson's orch. /  806 / 
Vasa schottis / Allan Eriksson's orch. / 805 / 

Victor
Skansenidyll / Gösta Westerlund - Allan Eriksson, dragspel (Insp. 07.05.1951) / 26-1104 /
Lill-Karin / Gösta Westerlund - Allan Eriksson, dragspel (Insp. 07.05.1951) / 43-1104 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga