Alice Gustafsson
Sångerska och textförfattarinna. Känd som Lis Gunworth.
Skivinspelningar 
Cupol
Varför kom du inte? / Egon Kjerrmans ork. (Insp. 22.04.1954) / 4848 /
För dej / Egon Kjerrmans ork. (Insp. 22.04.1954) / 4848 /

Musikaliska alster:
Varför kom du inte?
För dej / Lis Gunworth /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga