Algoth Gunnarsson (15.02.1883 - 1937)

Skådespelare. Född i Göteborg. Var till en början affärsman men blev kamrer på Folkteatern i Stockholm 1908 och blev sedan skådespelare 1909. Verkade på Nya Teatern i Göteborg 1909 - 17 och hos Björn Hodell i Stockholm 1922 - 29. Var åter i Göteborg från 1932, då på Lorensberg och stadsteatern. Medverkade också i några filmer och gjorde några skivinspelningar. Gift med Lili Löweström.


Filmer
1915 Rosen på Tistelön 
1921 Körkarlen 
1928 Gustav Wasa 
1931 Trötte Teodor 

Skivinspelningar
Polyphon
Potpourri över gamla melodier, del 1&2 / Gustav Lövås - Wilhel Julinder / Helge Lindberg, piano (Insp. 02.1928) / XS 45103 /  

- Till första sidan -
© Svänga-Benga