Alfred Jansson
-
Skivinspelningar
Gram. Company
Julsväng på slättbygda / Agnes Bergström - Calle Lindström / Harmonica (Insp. 17.01.1913) / 281222 / CRG *
Midsommeraften på landet / Carl Lindström - Agnes Bergström / Talskiva - handklaver / 281205 / CRG *
När dä' va' bouppteckning elfter Olle i Kringeltorp / Agenes Bergström - Carl Lindström / Talskiva / 281206 / CRG *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga