Alf Henriksson (09.07.1905 - 09.05.1995)

Alf HenrikssonFörfattare. Född i Hakarp, Jönköping. Han började 1929 skriva dagsvers i Dagens Nyheter under flera olika signaturer. Verserna har efter hand samlats i bokform i ett tiotal volymer.
Henrikson samarbetade också nära med tecknare som Birger Lundquist (främst i reseböcker) och Björn Berg, t.ex. i Alla tider (1983), en historisk tabellkrönika. Han skrev krönikespel, t.ex. Lax Lax Lerbak (om Stockholms 700-åriga historia, 1948) och historiska verk i personligt berättande stil (Antikens historier, 1 - 2, 1958, Svensk historia, 1 - 2, 1963, Kinesisk historia, 1967, med Hwang Tsu-Yü, Byzantinsk historia, 1971, Dansk historia, 1989 och Biblisk historia, 1990).
Han skrev också operalibretton och nyöversatte flera operetter såsom Trollflöjten, La Traviata och Bal på Savoy (1934).
Bland hans böcker märks även romanen "Ett hus i Spanien" (1982), ungdomsboken "Vägen genom A" (1949) och en liten verslära, "Verskonstens ABC" (1982). Använde pseudonymen Gerd Gisebo.

Musikaliska alster
Annorstädes vals (1965) ~ M: Dag Wirén
Den siste luffaren ~ M: Eduard Hladisch
Det går över ~ M: Lars Erik Larsson
Hälsning över haven (1940) ~ M: Lars Erik Larsson
Obligationsmarschen (1940) ~ M: Lars Erik Larsson 
Oh, Senorita (Cielito Lindo) ~ M: Carlo Fernandez
Poetens sång (L'ame des poetes) ~ M: Charles Trenet
Roslagsvår (1956) ~ M: Hugo Alfvén
Sjömansvisa 
Sol och vår ~ M: Gösta Hådell
Stackars Jean ~ M: Margurite Monnot
Svensk nationalhymn ~ M: Ulf Peder Olrog

Filmer
1956 Flickan i frack

- Till första sidan -
© Svänga-Benga