Alexander Kirchner
Operasångare (tenor) från Stockholm.
Skivinspelningar
Gram. Company
Afskedet och svanesången (Ur: "Lohengrin") / Ork. (Insp. 20.10.1911) / MRG 082061 / 12" * 
Das nur für mich dein Hertz erhebt / Ork. (Insp. 20.10.1911) / 042324 /
Det sköna står att finna / Ork. (Insp. 20.10.1911) / 2-82910 /
Du tänder i min själ / Ork. (Insp. 12.12.1912) / 2-82956 /
En kärlek så smäktande öm är en dröm / Ork. (Insp. 05.12.1912) / 2-82957 /
En kärlek så smäktande öm är en dröm / Ork. (Insp. 21.11.1912) / 2-82957 /
Fly, o fly / Ork. (Insp. 21.11.1912) / 082084 /
Hell dig o graf (Ur: "Romeo och Julia") / Ork. (Insp. 20.10.1911) / MRG 082060 / 12" *
Holde Aida / Ork. (Insp. 20.10.1911) / 042323/
Skratta Pajazzo / Ork. (Insp. 20.10.1911) / 2-82915/
Sången till livet / Ork. (Insp. 20.10.1911) / 2-82909/
Triumfsången / Ork. (Insp. 27.11.1912) / 2-82978 /
Tåren / Ork. (Insp. 27.11.1912) / 2-82963, X 1550 /
Vår / Ork. (Insp. 12.12.1912) / 2-82962, X 1550 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga